Ákvæði og skilmálar

ÚTGÁFA FRÁ 25. MAÍ 2018
ÞJÓNUSTUVEITING

Sænska einkahlutafélagið Nordic Legal Entity Identifier AB, (sem hér eftir er nefnt „NordLEI“) veitir LEI-þjónustu á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum. NordLEI er samstarfsaðili GMEI og í sameiningu veita aðilarnir LEI-skráningaraðilum NordLEI (notendunum) LEI-númer.

NordLEI veitir þjónustu fyrir hönd GMEI. GMEI er viðurkenndur móttökurekstraraðili fyrir GLEIS-skráningarkerfið (Global Legal Entity Identifier System).

NordLEI skráningaraðili (notandi) verður í beinum samskiptum við NordLEI og fær úthlutað LEI-númerum sem GMEI gefur út og hefur umsjón með samkvæmt þessum ákvæðum og skilmálum.

NordLEI vinnur úr og áframsendir upplýsingar varðandi LEI-skráningu og umsjón í gegnum vefgátt NordLEI (www.nordlei.org) og/eða hópinnsendingarþjónustur. Vefgátt NordLEI og hópsending á umsóknum tekur til allra upplýsinga (viðmiðunargagna) sem nauðsynlegar eru fyrir LEI-skráningu. Auk þessa heldur NordLEI utan um notendareikninga og gögn vegna innheimtu sem varða LEI-skráningaraðilann (notandann).

Persónuverndarstefna okkar fjallar um það hvernig við meðhöndlum og notum persónuupplýsingar og hvernig við verjum friðhelgi þína þegar þú notar þjónustu okkar. Með því að samþykkja þessa skilmála samþykkir þú vinnslu allra persónuupplýsinga eins og lýst er í persónuverndarstefnu okkar.

VERÐ OG REIKNINGAR

NordLEI innheimtir stöðluð gjöld af viðskiptavinum samkvæmt eftirfarandi.

Verð á nýrri LEI auðkennisskráningu eða árleg endurnýjun á LEI auðkenni gegnum NordLEI er á verðsíðunni og ber að greiða strax aftur að Notandi hefur skráð pöntun. NordLei geymir ekki ógreiddar pantanir lengur en í 30 daga, en eftir þann tíma er pöntunin ógild. NordLEI sendir aðeins staðfestingu á pöntun og kvittanir á pdf-formi með tölvupósti til Notanda. Áður en 12 mánaða samningstíminn er runninn út hefur NordLEI samband við Skráðan (Notandann) til að minna á þörf fyrir að endurnýja gildi LEI auðkennis.

Áður en 12 mánaða tímabilið rennur út hefur NordLEI samband við skráningaraðilann (notandann) til að minna hann á nauðsyn þess að viðhalda LEI-númerinu. Sem stendur er ársgjald 80 EUR auk viðeigandi virðisaukaskatts. Þessi upphæð getur breyst.

Sé LEI-númeri ekki haldið við rennur það út og er ekki lengur gilt til nota við tilkynningar og fleira. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA) staðfesti 24. október 2014 að LEI-númer sem ekki hefur verið haldið við er ekki gjaldgengt við upplýsingagjöf samkvæmt EMIR.

NordLEI bætir við virðisaukaskatti eftir því sem við á, í samræmi við sænskar virðisaukaskattsreglur um þjónustu í Svíþjóð, ESB-ríkjum og öðrum löndum. NordLEI reiðir sig á VSK-númer og innheimtugögn borgunaraðilans (greiðandans) sem notandinn skráir, sem kunna að vera frábrugðin gögnum LEI-hafans. NordLEI sendir ekki frá sér nein frekari skattavottorð, VSK-fyrirspurnir eða álíka.

Sé greiðandinn skráður í ESB-aðildarríki mun NordLEI staðfesta, að því marki sem hægt er, að ESB VSK-númerið sé til og í gildi. Geti notandi ekki framvísað ESB VSK-númeri við skráningu innheimtir NordLEI fullan sænskan virðisaukaskatt við greiðslu, sem nú er 25%. Ef notandi hefur gilt ESB VSK-númer er greiðandinn ábyrgur fyrir því að gefa upp VSK á sínum stað í samræmi við regluna um skattskylda VSK-veltu. Pöntunarstaðfestingin og kvittunin inniheldur allar nauðsynlegar ESB VSK upplýsingar.

Skráningaraðili (notandi) samþykkir rafræna miðlun pöntunarstaðfestinga og kvittana fyrir eigin hönd og fyrir hönd þeirra móttakenda reikninga sem hann skráir í vefgátt NordLEI eða í hópskráaferlinu.

Greiðandinn greiðir strax eftir að hafa fengið staðfestingu/staðfestingar svo að ekki verði töf á útgáfu eða endurnýjum LEI auðkennis, og Greiðandinn getur valið að greiða í einhverjum eftirtalinna gjaldmiða: USD, EUR, SEK, DKK eða NOK. Til að forða misskilning er full greiðsla skilgreind sem grunnupphæð sem greidd er til NordLei eftir að öllum sköttumr, bankaþóknunum sendanda, Forex umboðslaunum og millibankaþjónustugjöldum hefur verið bætt við.

Hafi NordLEI ekki borist full greiðsla í samræmi við pöntunarstaðfestinguna áskilur NordLEI sér rétt til að fjarlægja pöntunina.

NordLEI sendir allar pöntunarstaðfestingar og kvittanir sem PDF-skjöl í tölvupósti. Kvittanir innihalda innheimtugögn og upplýsingar sem LEI-skráningaraðilinn (notandinn) gaf við skráningu í vefgátt NordLEI eða hópvinnslusniðmátinu.

ÁREIÐANLEIKAKÖNNUN OG NOTKUN Á LEI

Réttur aðila til að sækja um og fá LEI-skráningu er skilgreindur á víðan hátt í tilmælum 8 í meginreglum um rekstaraðila, sem hægt er að nálgast á http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. Í flestum tilfellum er áreiðanleikakönnun á aðila sem er skráður í fyrirtækjaskrá (eða sambærilegri skrá) einfalt ferli þar sem notast er við upplýsingar frá opinberum aðilum. Þó kunna aðilar að sækja um LEI-skráningu sem ekki hafa sérstaka stöðu sem lögaðili samkvæmt lögum og reglum viðkomandi lagaumdæmis. Þeim kann að vera heimilt að fá sérstaka LEI-skráningu að uppfylltum fullnægjandi skilyrðum fyrir því að teljast fjárhagslegir mótaðilar sem lúta upplýsingaskyldu (samkvæmt EMIR, Dodd-Frank Act eða álíka löggjöf), t.d. eru sjóðir, ríkisstofnanir og sveitarfélög sem geta stundað sjálfstæð fjármálaviðskipti gjaldgeng til LEI-skráningar.

Vefgátt NordLEI styður við móttöku gagna frá slíkum aðilum, svo sem sjóðum. Upplýsingar má finna í leiðbeiningum GMEI fyrir sjóði (https://www.gmeiutility.org/Attachments/LEI_Funds_Model_20130512.pdf)

SKYLDUR LEI-SKRÁNINGARAÐILA (NOTANDA)

LEI-skráningaraðili (notandi) er ábyrgur fyrir því að viðmiðunargögn séu nákvæm. Þetta er raunin í öllum tilfellum, hvort sem LEI-skráningaraðilinn (notandinn) sækir um fyrir eigin hönd, fyrir hönd tengds aðila eða er umboðsaðili. Með því að senda viðmiðunargögnin ábyrgist LEI-skráningaraðilinn (notandinn) að gögnin séu rétt og eigi við um LEI-skráningarferlið.

Notandinn sem útbýr umsóknina staðfestir að hann sé opinber fulltrúi lögaðilans, annaðhvort starfsmaður eða stjórnandi fyrirtækisins eða fulltrúi tengds aðila (svokölluð aðalskráning). Í sérstökum tilfellum kann NordLEI að biðja um frekari gögn eftir því sem þurfa þykir.

Fulltrúar sem annast skráningu fyrir hönd þriðja aðila (aðstoð við skráningu) skulu hafa til þess leyfi, t.d. skriflegt umboð, leyfi samkvæmt almennum ákvæðum eða sambærileg lagaleg úrræði. Notandi ábyrgist að þetta leyfi sé til staðar þegar LEI-umsókn er skráð í vefgátt NordLEI og/eða með hópskráningu. NordLEI hefur rétt á að biðja um frekari gögn eftir því sem þurfa þykir.

NordLEI áskilur sér rétt til að fara fram á frekari skriflegar/skannaðar upplýsingar frá LEI-umsækjandanum (notandanum), t.d. upplýsingar til staðfestingar á því að þriðji aðili sem annast skráningu hafi til þess tiltekin leyfi.

Skráningaraðilinn (notandinn) er skyldur til þess að tilkynna NordLEI um allar breytingar á skráðum aðila sem útheimta breytingar á LEI-viðmiðunargögnunum, t.d. vegna samruna, slita, kaupa eða annarra breytinga sem verða á félaginu. Þetta skal gera með stöðugum hætti og í samræmi við árlega uppfærslu og endurstaðfestingu á LEI-viðmiðunargögnum.

Skráningaraðilinn (notandinn) skal tryggja að LEI-umsóknin sé einkvæm og vera meðvitaður um að einungis er hægt að úthluta einu LEI-númeri til hvers lögaðila. Ef áreiðanleikakönnun leiðir í ljós að annað LEI-númer hefur verið skráð (eða skráning er væntanleg) verður beiðni skráningaraðila hafnað. Frumskráningargjöld verða þó innheimt til að greiða fyrir þá vinnu sem NordLEI hefur innt af hendi.

SKYLDUR NORDLEI

NordLEI mun sannreyna að gögnin sem notandinn leggur fram séu fullnægjandi. Viðmiðunargögn sem notandi sendir inn eru áframsend til GMEI, sem staðfestir í framhaldinu að viðkomandi aðili sé raunverulegur með því að nota opinberar upplýsingar, t.d. skráningu í fyrirtækjaskrá, opinberar heimasíður og opinber skjöl.

NordLEI snýr sér til skráningaraðila (notanda) þegar umsóknir eru ófullnægjandi eða leitar frekari upplýsinga til staðfestingar á aðilanum þegar opinberar heimildir duga ekki til.

NordLEI og GMEI gera viðeigandi ráðstafanir til að ganga úr skugga um að ekkert LEI-númer hafi verið gefið út fyrir sama aðila áður, hvorki af GMEI né öðrum móttökurekstraraðila.

OPINBERAR UPPLÝSINGAR

LEI-umsækjandinn/framsalshafinn samþykkir að öll opinber viðmiðunargögn sem NordLEI aflar sér og móttekur við skráninguna og í áreiðanleikakönnuninni séu samstundis birt og hægt sé að leita þeim í vefgáttum NordLEI, GMEI og GLEIF, eftir því sem við á.

Ef fulltrúi aðila finnur rangar eða falsaðar upplýsingar meðal gagna NordLEI sem aðgengileg eru almenningi skal senda tölvupóst til support@nordlei.org svo rannsókn geti hafist.

ALMENNT

Ákvæðin og skilmálarnir geta verið uppfærðir hvenær sem er. Greint verður frá verulegum breytingum í fréttahlutanum á heimasíðu NordLEI. Notendum þjónustu NordLEI ber lögum samkvæmt að fylgja ávallt þessum ákvæðum og skilmálum.

Þjónusta NordLEI lýtur sænskum lögum og allur málarekstur fer fram fyrir sænskum dómstólum.